GLPI

Öğrenci İşleri ve OGUBS ile ilgili destek talebi oluşturmak için ogrenciisleridestek.ogu.edu.tr

ESUZEM ile ilgili destek talebi oluşturmak için uzemdestek.ogu.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı destek sistemini ilk kez kullanıyorsanız bilgilendirme için okds.ogu.edu.tr
Eğer giriş yapamıyorsanız B.İ.D.B. Sistem Destek Grubu ile iletişime geçiniz.
(Dahili Tel:5245 / E-posta: okds@ogu.edu.tr)
Forgot Password?